Alma Mater - strona główna
::  scholar  ::

A D R E S
Redakcja „Alma Mater”
31-109 Kraków
ul. Piłsudskiego 8/1

e-mail: almamater@uj.edu.pl

Zobacz: widok satelitarny siedziby


R E D A K C J A

Redaktor naczelna:
Rita PAGACZ-MOCZARSKA

Redaktor:
Zofia CIEĆKIEWICZ

Fotoreporter:
Anna WOJNAR


OPIEKA MERYTORYCZNA:
prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA


RADA PROGRAMOWA

Zbigniew IWAŃSKI
Antoni JACKOWSKI
Zdzisław PIETRZYK
Aleksander SKOTNICKI
Joachim ¦LIWA


Konto:

Uniwersytet Jagielloński
BPH SA IV/O. Kraków
47106000760000320000467981
z dopiskiem: ALMA MATER - darowizna
 
S P E C J A L N E

 
  sp
Redakcja Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta  Krakowa