Alma Mater - strona główna
::  scholar  ::

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to najstarsza uniwersytecka placówka archeologiczna w Polsce. Działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską prowadzi nieprzerwanie od 145 lat. To właśnie w jego murach wykształciło się grono znakomitych i cenionych w świecie badaczy i nauczycieli akademickich, takich jak na przykład Józef Łepkowski, Piotr Bieńkowski, Włodzimierz Demetrykiewicz, Stanisław Gąsiorowski, Kazimierz Bulas, Józef Żurowski, Tadeusz Sulimirski, Rudolf Jamka, Maria Ludwika Bernhard czy Kazimierz Godłowski. Skalę działań, przedsięwzięć i sukcesów Instytutu, który prowadzi liczne prace wykopaliskowe w Polsce i poza jej granicami oraz kształci ponad 500 studentów w zakresie archeologii i dziejów cywilizacji starożytnych świata – prezentuje obecny numer miesięcznika „Alma Mater”. Przygotowując tę specjalną edycję pisma, chcieliśmy podkreślić, że nowoczesna archeologia to nie tylko fascynująca nauka, ale także wielka przygoda związana z odkrywaniem i przywracaniem światu tego, co zapomniane.

  STUDIA ARCHEOLOGICA IN UNIVERSITATE JAGIELLONICA

 1. Jan Chochorowski – ARCHEOLOGIA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
 2. Jan Chochorowski – INSTYTUT ARCHEOLOGII UJ

  STUDIA ARCHEOLOGICA CRACOVIENSIA

 3. Dariusz Niemiec – DZIEJE GMACHU KRAKOWSKIEGO COLLEGIUM MINUS
 4. Marcin Biborski – PRACOWNIA ARCHEOMETALURGII I KONSERWACJI ZABYTKÓW
 5. Dariusz Niemiec – NAJSTARSZE KRAKOWSKIE SYNAGOGI

  ARCHEOLOGIA POLONIAE MAIROIS

 6. Wojciech Blajer, Marcin S. Przybyła – BADANIA NAD OSADNICTWEM PRADZIEJOWYM I ŚREDNIOWIECZNYM W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE
 7. Jan Chochorowski, Barbara Drobniewicz – VIA ARCHAEOLOGICA
 8. Paweł Valde-Nowak – DOM ŻYWYCH I UMARŁYCH SPRZED SIEDMIU TYSIĘCY LAT
 9. Wojciech Blajer – POPIELNICE POD PODŁOGĄ
  Magdalena Dzięgielewska, Karol Dzięgielewski – NA RUBIEŻACH CELTYCKIEGO ŚWIATA
 10. Renata Madyda-Legutko – BADANIA NAD OSADNICTWEM Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH W POLSKICH KARPATACH
 11. Judyta Rodzińska-Nowak – KSIĄŻĘCA SIEDZIBA ZE SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI W JAKUSZOWICACH
 12. Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega – WANDALOWIE NAD SANEM
  Piotr Kaczanowski – ARCHEOLOGIA O POCZĄTKACH SŁOWIAN
 13. Michał Parczewski – BACHÓRZ NAD SANEM A SPRAWA SŁOWIAŃSKA
 14. Jacek Poleski – ZAGADKA WIELKICH GRODÓW WIŚLAN I LĘDZIAN
 15. Anna Gawlik, Piotr Godlewski – MONETY PIASTOWSKIE Z WITOWA
  Michał Wojenka – ZAMEK OJCOWSKI W ŚWIETLE ARCHEOLOGII

  STUDIA ARCHEOLOGICA SILESIACA

 16. Bolesław Ginter, Marta Połtowicz – NAJSTARSZA W POLSCE „WENUS” Z GÓRNEGO ŚLĄSKA
 17. Wojciech Blajer, Jan Chochorowski – JĘDRYCHOWICE – NAJSTARSZY OBIEKT ARCHITEKTURY OBRONNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH
  Marek Gedl – KIETRZ – POPIELNICOWA NEKROPOLA NAD TROJĄ
 18. Urszula Bąk – TERENOWE WYSTAWY ARCHEOLOGICZNE
 19. Elżbieta i Jan Chochorowscy – ŁUBOWICE – PRADZIEJOWA WAROWNIA NAD ODRĄ
  Urszula Bąk – DANKÓW I ZBROJEWSKO
  Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega – OPATÓW
 20. Przemysław Nocuń – PÓŹNOGOTYCKI PIEC KAFLOWY Z ZAMKU W CHUDOWIE KOŁO GLIWIC

  STUDIA MEDITERRANEA ET BALCANICA

 21. Krzysztof Sobczyk – NEANDERTALCZYK I HOMO SAPIENS W JASKINI KLISSOURA NA PELOPONEZIE
  Małgorzata Kaczanowska, Janusz K Kozłowski – BADANIA NA WYSPIE KYTHNOS
 22. Wojciech Machowski – KURHANY W STAROŻYTNEJ GRECJI
 23. Ewdoksia Papuci-Władyka – UDZIAŁ ARCHEOLOGÓW Z KRAKOWA W ODKRYWANIU ANTYCZNEJ STOLICY CYPRU
 24. Agata Dobosz, Marcin Baster – NEA PAFOS
  Janusz A. Ostrowski – W OJCZYŹNIE SPARTAKUSA
 25. Janusz A. Ostrowski – ŚLADAMI HRABIEGO KAROLA LANCKOROŃSKIEGO PO PAMFILII I PIZYDII
 26. Ewdoksia Papuci-Władyka – CORPUS VASORUM ANTIQUORUM

  STUDIA ARCHEOLOGICA PONTICA

 27. Jan Chochorowski – „SCYTYJSKA MOGIŁA” W UKRAIŃSKIM MATECZNIKU
  Ewdoksia Papuci-Władyka, Jarosław Bodzek – HELLENOWIE I BARBARZYŃCY – W POSZUKIWANIU STAROŻYTNEGO ODESSOS
 28. Ewdoksia Papuci-Władyka, Jarosław Bodzek, Wojciech Machowski – 10 LAT W KOSZARACH
 29. Marta Kania - ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCÓW STAROŻTYNEJ OSADY W KOSZARACH
 30. Grzegorz Łaczek – W CO GRANO W STAROŻYTNOŚCI?
 31. Mateusz Woźniak – MIĘDZY DNIESTREM A DNIEPREM
 32. Jan Chochorowski – SCYTYJSKI KSIĄŻĘ Z RYŻANÓWKI

  STUDIA ARCHEOLOGICA AEGYPTIACA ET NUBICA

 33. Joachim Śliwa – TADEUSZ SMOLEŃSKI (1884 –1909)
 34. Krzysztof M Ciałowicz – DZIESIĘĆ LAT BADAŃ NA WZGÓRZU KURCZAKA (TELL EL-FARCHA)
  Katarzyna Błaszczyk – KRÓL (?) Z TELL EL-FARCHA
 35. Mariusz A Jucha – TELL EL-FARCHA I ROZWÓJ KONTAKTÓW HANDLOWYCH EGIPTU
  Joanna Dębowska, Piotr Kołodziejczyk – POZDROWIENIA Z TELL EL-FARCHA
 36. Joachim Śliwa – Z WYŻYN TEBAŃSKIEGO GEBLA
 37. Joachim Śliwa – WYKOPALISKA W KASR EL-SAGA 1979 –1988
 38. Anna Longa – ZABYTKOM GÓRNEJ NUBII NA RATUNEK

  STUDIA ARCHEOLOGICA AMERICANA

 39. Wiesław Koszkul, Jarosław Źrałka – POLSKIE WYKOPALISKA W NAKUM
 40. Radosław Palonka – INDIAŃSKA PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ

  STUDIA ARCHEOLOGICA ARCTICA

 41. Jan Chochorowski – ODKRYWCY I GRABIEŻCY SPITSBERGENU
 42. Jan Chochorowski – ARCHEOLOGIA OBSZARÓW POLARNYCH

  VARIA

 43. Janusz K Kozłowski, Marek Nowak – BADANIA NAD NEOLITYZACJĄ DORZECZA GÓRNEJ CISY
 44. Wojciech Blajer – SKARBY W ARCHEOLOGII – UTRACONE BOGACTWO CZY ZABEZPIECZONY LOS?
 45. Jarosław Bodzek – PO CO NAM MONETY?
  Michał Wojenka – DUŻE I MAŁE, CZYLI KILKA UWAG O GRODZISKACH PLEMIENNYCH
 46. Agata Sztyber – KAPTORGI
 47. Barbara Chudzińska – ARCHEOLOG O MEDALIKACH
 48. Zbigniew Robak – DROGI CZY BEZDROŻA?
 49. Jan Chochorowski – MIĘDZY AKRĄ A ALGIEREM
 50. Andrzej Znamirowski – GRAFICZNE WYKOPALISKA
 51. WYDAWNICTWA ARCHEOLOGICZNE

  POSTSCRIPTUM

 52. STARAMY SIĘ BYĆ BARDZO AKTYWNI – Z prof. Janem Chochorowskim rozmawia Rita Pagacz-Moczarska
 
 
S P E C J A L N E

 
  sp
Redakcja Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta Krakowa