Alma Mater - strona główna
::  scholar  ::

Jak wyglądał XIX- i XX-wieczny Kraków? Jakie zmiany nastąpiły w nim po 1978 roku? Jaką rolę odegrał w życiu Karola Wojtyły - Jana Pawła II i jaką rolę pełni po śmierci polskiego papieża? Co zachwyca, a co drażni odwiedzających to miasto turystów? Czym dziśżyje Kraków? Jakim miastem powinien być? Co należy w nim wspierać, a czemu się przeciwstawiać?
    Próbą odpowiedzi na te pytania są teksty zamieszczone w specjalnej grudniowej edycji miesięcznika „Alma Mater” poświęconej Krakowowi, będącemu polem dynamicznej konfrontacji pomiędzy współczesną cywilizacją a dziedzictwem przeszłości. Bo przecież, jak pisze w swej książce Kraków w Europie Środka prof. Jacek Purchla, nie ma w Polsce miasta, które by tak obrosło mitem i legendą, a przy tym jego warstwa symboliczna byłaby równie żywa, jak żywa jest dzisiaj przestrzeńśredniowiecznego śródmieścia Krakowa. Podobnie jak przed wiekami, i dzisiaj melodia średniowiecznego hejnału wyznacza codzienny rytm życia, a królewski dzwon Zygmunt „komentuje” z Wawelu wyjątkowe chwile w życiu narodu i miasta. Czy jednak to miasto, które w takim stopniu uzależniło się od kultu własnej przeszłości, potrafi zmierzyć się z wyzwaniami nowoczesności?
    Kraków to miasto królów, świętych, uczonych, artystów, miasto Jana Pawła II, przyciągające swą wyjątkowością co roku około ośmiu milionów przybyszów z różnych stron świata. Powszechnie uznawane jest za serce Polski i jej kulturalną stolicę, kuszącą ponad siedmioma tysiącami zabytkowych obiektów. Ale nie tylko. Bo przecież Kraków to również ponadregionalny, atrakcyjny dla inwestorów ośrodek naukowy i gospodarczy stawiający na rozwój nowoczesnych technologii. Pod względem liczby mieszkańców jest obecnie drugim po Warszawie miastem Polski - mieszka w nim dziś blisko 760 tysięcy osób, co stanowi około 2 procent ludności Polski. W mieście działają 24 szkoły wyższe, w których kształci się ponad 200 tysięcy studentów.
    Dlaczego jednak przypominamy te fakty? Skąd ta próba bilansu? Doskonałym pretekstem do tego stały się trzy przypadające właśnie w 2008 roku rocznice: 30. rocznica wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, 30. rocznica powstania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz 30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
    Mam nadzieję, że dzięki zaprezentowanym w tym numerze artykułom i fotografiom udało się nie tylko upamiętnić te ważne dla Krakowa wydarzenia, ale także pokazaćmiasto znowu w innej odsłonie...
Rita Pagacz-Moczarska

30. ROCZNICA WPISANIA KRAKOWA NA LIASTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO

 • Jacek Majchrowski - POTENCJAŁ I DZIEDZICTWO
 • Stanisław Dziedzic, Halina Rojkowska-Tasak - KONFERENCJA UNESCO W KRAKOWIE
 • Jacek Purchla - KRAKÓW W EUROPIE ŚRODKA
 • Andrzej Chwalba - NA +3, A MOŻE NA 4? KRAKÓW - PRÓBA BILANSU PO 20 LATACH
 • NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE NA ŚWIECIE - z rektorem UJ prof. Karolem Musiołem rozmawia Rita Pagacz-Moczarska
 • Edyta Gawron - TO, CO OCALONE ŻYDOWSKI KRAKÓW - DAWNIEJ I OBECNIE
 • Andrzej Znamirowski - POLSKIE MIASTA I ZABYTKI Z LISTY DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO NA EKSLIBRISACH
 • KRAKOWSKIE EKSLIBRISY KRZYSZTOFA KMIECIA
 • Marian Stala - LITERACKI KRAKÓW 1978-2008
 • Leszek Długosz - DO MIASTA POWRÓT
 • Agnieszka Narębska - TEATRALNY PLAN MIASTA
 • INTERNATIONAL ROYAL CRACOW PIANO FESTIVAL
 • KRAKOWSKIE CIEKAWOSTKI

  30. ROCZNICA POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

 • Franciszek Ziejka - RZYM SŁOWIAŃSKI - STU WIEŻ STOLICA
 • Jerzy Wyrozumski - UMIŁOWALI KRAKÓW
 • Zo?a Gołubiew - MISJA MUZEUM
 • URBS CELEBERRIMA - z prof. Zdzisławem Żygulskim jun. rozmawia Rita Pagacz-Moczarska
 • Stanisław Waltoś - MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO - KRÓTKI BILANS I CO DALEJ?
 • Michał Rożek - TEMPLUM GLORIAE
 • Dariusz Niemiec - ŚREDNIOWIECZNY RYNEK KRAKOWSKI
 • Jacek Dębicki - WIT STWOSZ A UNIWERSYTET KRAKOWSKI
 • Jacek Dębicki - WIT STWOSZ I JAN Z GŁOGOWA. O WPŁYWIE KRAKOWSKIEJ FILOZOFII NA SZTUKĘWITA STWOSZA
 • Marek Wasiak - W ZACISZU SKAŁKI
 • Jacek Poleski, Dariusz Niemiec, Mateusz Woźniak - BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE KLASZTORU OO PAULINÓW NA SKAŁCE

  30. ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

 • BLISKO WIERNYCH - z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem rozmawia Rita Pagacz-Moczarska
 • Antoni Jackowski - KRAKÓW JAKO MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI RELIGIJNEJ
 • SZLAKIEM JANA PAWŁA II
 • Andrzej Znamirowski - JEST Z NAMI I WŚRÓD NAS
 • CRACOVIA ALTERA ROMA
 • Rita Pagacz-Moczarska - ODNAJDYWANIE PIĘKNA
 • Ks. Władysław Gasidło - DZWON I CARILLON W UNIWERSYTECKIEJ KOLEGIACIE ŚW ANNY W KRAKOWIE
 • Kazimierz Wiśniak - MALIKOWIE - TWÓRCY SZOPEK

  VARIA

 • Piotr Makuch - KRAKUS - CYRUS WIELKI
 • Jerzy Duda - TECHNIKA W DAWNYM KRAKOWIE
 • Andrzej Obrębski - WIDOKI DZIEWIĘTNASTOWIECZNEGO KRAKOWA
 • Aleksander Skotnicki - KRAKÓW WCZORAJ I DZIŚ
 •  
   
  S P E C J A L N E

   
    sp
  Redakcja Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta Krakowa